Instalacje fotowoltaiczne vs polskie prawo

Program FEnIKS, jako źródło dotacji na fotowoltaikę

Program FEnIKS (Fotowoltaika dla Energii Niezależności Klimatu i Społeczności) to jeden z ważnych elementów polityki energetycznej państwa w zakresie promowania OZE oraz wsparcia dla inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Program ten działa w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i ma na celu wspieranie rozwoju energetyki obywatelskiej poprzez udzielanie dotacji na instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW. Dofinansowanie wynosi nawet do 50% wartości inwestycji i może być udzielone zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm czy jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie są warunki i wymogi przy ubieganiu się o dotacje?

Aby skorzystać z programu FEnIKS i uzyskać dotację na instalację fotowoltaiczną w Katowicach, należy spełnić kilka istotnych wymogów oraz przejść przez proces aplikacyjny. Po pierwsze, inwestycja musi mieć na celu wytworzenie energii elektrycznej dla własnych potrzeb albo sprzedaży energii do sieci energetycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konieczne jest też posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być zainstalowany system, a także zgody na podłączenie instalacji do sieci energetycznej. W przypadku gospodarstw domowych ważne jest również uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy według obowiązujących przepisów. Ubieganie się o dotację odbywa się poprzez wypełnienie stosownego wniosku oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów programu.