Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Umowa prosumencka

Jednym ze sposobów magazynowania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej jest zostanie prosumentem. W Polsce, dzięki Ustawie o OZE z 2016 roku z net-meteringu, czyli stosowania liczników dwukierunkowych mogą korzystać osoby prywatne oraz firmy, które produkują prąd na własne potrzeby. Liczniki mierzą ilość oddanej i pobranej energii, a prosument płaci za różnicę z zastrzeżeniem, że nie cała energia elektryczna wprowadzona do sieci jest odejmowana od tej, którą pobieramy. Zgodnie z obowiązującym prawem, prosument może pobrać z sieci jedynie 80% wprowadzonej energii. Pozostałą część przejmuje operator na poczet możliwości korzystania przez prosumenta z sieci przesyłowej, co można powiedzieć jest rodzajem opłaty za użytkowania magazynu energii.

Przydomowy magazyn energii

Innym sposobem magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki jest budowa przydomowego magazynu energii, na który składają się akumulatory. Nadwyżka prądu wyprodukowanego przez falowniki jest przenoszona do akumulatora, który magazynuje prąd do momentu, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie większe, a panele fotowoltaiczne nie będą w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii. Najczęściej w magazynach energii stosuje się akumulatory kwasowo-ołowiowe lub litowo-jonowe.

Czy magazyn energii się opłaca?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Koszty magazynu energii uzależnione są od jego wielkości oraz rodzaju zastosowanych akumulatorów, a sama budowa magazynu wydłuża czas powstania całej instalacji fotowoltaicznej. Warto pamiętać, że każdy akumulator ma określony czas i zakres działania. Nadejdzie moment, w którym trzeba będzie je wymienić, co znów wiąże się z dodatkowymi kosztami.