Jak oszacować koszty przyszłej instalacji fotowoltaicznej?

Analiza potrzeb energetycznych

Pierwszym krokiem w oszacowaniu kosztów instalacji fotowoltaicznej jest analiza potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego lub firmy. Należy sprawdzić zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co pozwoli określić średnie miesięczne zapotrzebowanie na prąd. Warto również uwzględnić planowane zmiany, takie jak zakup nowych urządzeń czy rozbudowa budynku, które mogą wpłynąć na przyszłe potrzeby energetyczne. Mając określone zapotrzebowanie na energię, można przystąpić do wyboru mocy instalacji fotowoltaicznej

Koszty zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych

Następnie należy uwzględnić koszty zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Ceny modułów słonecznych różnią się w zależności od producenta, technologii oraz mocy. Na ogół koszt zakupu paneli stanowi około 50% całkowitej inwestycji w system fotowoltaiczny. Do tego dochodzą koszty montażu, które zależą od wielkości instalacji, rodzaju dachu oraz lokalizacji budynku.

Warto również uwzględnić dodatkowe koszty związane z instalacją fotowoltaiczną, takie jak inwerter (urządzenie konwertujące prąd stały na przemienny), system mocowania paneli czy ewentualne prace budowlane związane z przygotowaniem dachu lub terenu pod montaż systemu. 

Możliwość uzyskania dofinansowania

W Polsce istnieje kilka programów dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto sprawdzić możliwość skorzystania z dotacji czy preferencyjnych kredytów, które mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji w system fotowoltaiczny.