Jak zostać prosumentem?

Instalacja systemu fotowoltaicznego

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie paneli słonecznych lub innego źródła energii odnawialnej na swojej nieruchomości. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest instalacja systemu fotowoltaicznego, który przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną. Ważne jest, aby zaplanować i dostosować instalację do swoich indywidualnych potrzeb energetycznych. Następnie należy skonsultować się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej w celu uzyskania informacji na temat programów i zasad dotyczących prosumentów w Twoim regionie. Istnieją różne zasady i regulacje w zależności od lokalnego rynku energetycznego. Będziesz musiał też wypełnić odpowiednie dokumenty i umowy z dostawcą energii, aby zostać formalnie uznany jako prosument.

Instalacja dwukierunkowego licznika

Oferując instalacje fotowoltaiczne w Krakowie, przypominamy, że aby monitorować bilans energii, w większości przypadków będzie konieczne zainstalowanie dwukierunkowego licznika, który umożliwia zarówno pobieranie energii z sieci, jak i oddawanie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci w zamian za kredyty energetyczne. Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego warto monitorować i optymalizować produkcję energii, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne zasoby. Można to zrobić poprzez kontrolę zużycia i produkcji energii, optymalizację układu paneli słonecznych i ewentualnie stosowanie systemów magazynowania energii.